شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/05/20 نامه قوه قضائيه  
1371/06/08 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1395/02/23 نظر شوراي نگهبان در خصوص ماده 299 قانون مجازات اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-