شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه برخي از شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/07/11 مصوبه هيات وزيران  
1389/08/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1389/08/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1389/09/13 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-