شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند الف ماده 6 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/02/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1366/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1368/08/01 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-