شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام دولت جهت تنظيم لايحه نفت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/02 طرح  
1361/12/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-