شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/05/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/05/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 3 - 51 - 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-