شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/05/12 طرح  
1399/05/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/05/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 3 - 51 - 85
1399/07/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/07/23 نامه استمهال  
1399/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 3
1399/09/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/09/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1399/10/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-