شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم(49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/05/07 نامه استمهال  
1398/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 49
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-