شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده (18) آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/11/24 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1378/07/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/06/09 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-