شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست اصلاح قانون از شوراي نگهبان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/11/09 استعلام اشخاص  
1370/12/27 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 43 - 94 - 58
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-