شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص موقوفات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/12/05 نامه توليت آستان قدس رضوي  
1376/03/01 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-