شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/07/12 استفساريه  
1366/10/24 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 43 - 49
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-