شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2/95/1922- 1395/12/16 بانك سپه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/06/31 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/06/20 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-