شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/02 طرح  
1398/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/03/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/09 نامه استمهال  
1398/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1398/03/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/04/05 جدول تطبيقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1398/04/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-