شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستور اداري شماره 1000/90 مورخ 1390/9/23

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/05/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/06/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-