شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون انتشار اسناد خزانه و اوزاق قرضه مصوب 1348

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/07/22 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-