شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست اظهارنظر شرعي صريح در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/09/08 استعلام اشخاص  
1376/03/01 نامه شوراي نگهبان  
1376/04/24 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 4
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1376/03/11 نامه تكميلي ديوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-