شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص انطباق شوراهاي تصميم گيرنده با قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/11/10 استفساريه  
1363/04/19 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 60
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-