شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بازنشستگي و وظيفه شانزده نفر از كاركنان شهرداري‌ها كه از حقوق بازنشستگي و وظيفه استفاده نمي‌كنند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/20 لايحه  
1362/01/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-