شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه راجع به اصلاح ماده (20) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/05/12 لايحه  
1362/01/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/03 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-