شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به قانون اجازه وزارت صنايع و معادن براي نظارت يا مديريت بر بعضي از شركت‌ها و مؤسسات تجاري و خدماتي و توليدي مصوب 1359/4/15 شوراي انقلاب اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/06 لايحه  
1360/02/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1360/10/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/11/28 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1360/12/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/09/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-