شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون تشكيل پليس قضايي و اجازه اجراي مقررات فصل سوم آيين‌نامه پليس قضايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/07 لايحه  
1360/10/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 60 - 172
1361/02/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/03/01 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-