شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 11-2 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري يزد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/08/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/01/19 گزارش کارشناسی  
1398/04/16 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-