شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/23 مصوبه هيات وزيران  
1396/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/04/11 متن نهايي اساسنامه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/03/31 بيستمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-