شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/23 مصوبه هيات وزيران  
1396/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/04/11 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-