شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/07/04 لايحه  
1401/09/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/09/19 نامه استمهال  
1401/09/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 17 - 15
1401/11/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-