شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقت‌نامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهر‌ه‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاه‌هاي برق‌آبي خداآفرين و قيزقلعه سي بر روي رودخانه ارس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/06/01 لايحه  
1395/09/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/10/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/10/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-