شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/22 طرح  
1398/03/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/13 نامه استمهال  
1398/03/25 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-