شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/03/21 مصوبه هيات وزيران  
1399/05/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1399/07/09 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1399/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-