شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/21 لايحه  
1360/05/26 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/27 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/28 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/31 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/06/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/06/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 36 - 60 - 85 - 156
1360/07/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/07/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/07/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-