شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 1360/3/13، 1360/12/5 و 1363/9/16 شوراى نظارت بر گسترش شهر تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/07/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/10/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1381/08/05 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-