شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/05/21 طرح  
1398/02/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/03/11 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-