شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ابطال ماده 34 قانون ثبت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/05/12 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1364/09/19 نظريه 1364/9/19 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-