شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/08/22 استفساريه  
1362/09/08 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 77 - 139
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1361/04/15 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1361/4/15 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-