شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 ماده يك و بند يك ماده 41 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانكي مصوب 1396/05/27 شوراي پول و اعتبار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/08/19 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/04/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-