شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشي از ماده ۸ آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337/9/5 و بخشي از مادتين ۶ و ۹ نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب 1311/3/15

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/04 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/01/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/06/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-