شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر درخصوص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/28 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 67 - 64
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-