شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 11 مصوبه شماره 41364/300-1393/8/6 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص عدم انطباق طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/09/15 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/02/02 گزارش کارشناسی  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-