شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2604/ 34/ 3 / 18324 مورخ 12/ 9/ 1377 معاون فرهنگى، امور عمرانى وزارت كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/10/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/02/06 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/11/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-