شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1605452-1396/10/11 سازمان برنامه بودجه در خصوص تعيين ميزان حق استفاده از مرخصي ساعتي در طول يكسال

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/04/09 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/06/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/07 گزارش کارشناسی  
1397/09/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-