شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پروش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 52 - 53 - 57 - 75 - 110
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-