شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه ورود اتومبيل‌هاي نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/04 لايحه  
1362/03/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/04/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-