شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان در رسيدگي به تخلفات قضات و صاحب منصبان پاركه با موازين شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/08/21 نامه كميسون اصل نود قانون اساسي  
1366/10/23 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-