شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 20 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1397

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/04/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1399/10/30 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-