شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي سرخس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/03/26 لايحه  
1402/05/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1402/05/25 نامه استمهال  
1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1402/06/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/07/03 جدول تطبيقي  
1402/07/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-