شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/07/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-