شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/09/20 لايحه  
1395/12/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/12/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/21 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/12/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 44 - 53 - 55 - 15 - 110
1395/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1395/12/25 متن نهايي قانون  
1396/03/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/03/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/12/17 پنجاه و يكمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1395/12/21 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/12/21 شوراي نگهبان  
1395/12/22 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/12/22 شوراي نگهبان  
1395/12/22 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/12/22 (عصر) شوراي نگهبان  
1395/12/23 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/12/23 شوراي نگهبان  
1396/03/24 نوزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-