شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‏هاى شماره 2301 /116 مورخ 9/ 2/ 1377 و شماره 11415 مورخ 23 /6/ 1377 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/01/30 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/04/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1380/04/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-