شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (ب) ماده (3) قانون بنياد امور جنگ‌زدگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/30 لايحه  
1360/10/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/10/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-