شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان نسبت به تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/11/28 نامه اصناف و احزاب  
1367/05/10 نامه اصناف و احزاب  
1367/07/25 نامه اصناف و احزاب  
1367/08/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-