شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 1658/43 مورخ 27/ 2/ 1361 سازمان ثبت احوال كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/10/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1365/08/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1365/09/03 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-