شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/18 لايحه  
1398/08/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/04 نامه استمهال  
1398/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/09/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-