شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين تكليف نمايندگاني كه به علت غيبت، از انجام وظايف وكالت بازمانده‌اند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/23 طرح  
1360/08/23 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-